Konference IEEE Electrical Insulation 2022

IEEE konference o elektrické izolaci

Konference IEEE Electrical Insulation 2022

EIC je každoroční konference o aplikaci kapalných, pevných a plynných materiálů v Americe. Technický program EIC se zabývá praktickými aplikacemi, analýzami a provozními zkušenostmi s kapalnými, pevnými a plynnými izolačními materiály.

Předkonferenční akce obsahuje krátké kurzy od známých technických odborníků v oblasti částečných výbojů, transformátorů a rotačních strojů. Exponáty a technické dokumenty zahrnují nejnovější vývoj v oblasti elektroizolačních materiálů, hodnocení a diagnostiky stavu, měřiče, transformátory, rozvaděče, vnější izolace, diagnostika kabelů, nanodielektrika, zkušební technologie a další.

Bezprostředně po konferenci se bude konat řada schůzek pracovních skupin IEEE, na kterých se budou projednávat nové normy IEEE a revize stávajících norem pro izolační materiály.

Jednání pracovní skupiny IEEE jsou jako obvykle otevřena všem zainteresovaným hostujícím účastníkům. Přednášky o praktických aplikacích elektroizolačních systémů a materiálů a diagnostických metod pro všechny typy elektrických a elektronických zařízení budou prezentovány v paralelních kolejích nebo posterových relacích.

Akce se bude konat od 20.-23. června 2022 v Knoxville, TN, USA.

 

Sdílet tento příspěvek