Řezání technických fólií laserem: přehled

Mueller Ahlhorn GmbH

Řezání technických fólií laserem: přehled

Technické fólie jako polyesterová fólie, polyimidová fólie a polykarbonátová fólie se často používají v elektronickém, lékařském a automobilovém průmyslu. Protože jsou tyto fólie často velmi tenké a jemné, je důležité, aby byly řezány s velkou přesností, aby nedošlo k poškození.

Laserové řezání je jedním ze způsobů řezání technických fólií s vysokou přesností. V tomto článku uvedeme přehled laserového řezání technických fólií.

Jak funguje řezání laserem?

Laserové řezání je proces, který využívá laserový paprsek k řezání materiálů. Laserový paprsek míří na řezaný materiál a vytváří velmi přesný řez.

Při použití laserů k řezání technických fólií se obvykle používají CO2 lasery. Tyto typy laserů jsou schopny velmi přesných řezů a díky své vysoké intenzitě mohou řezat širokou škálu materiálů.

Jaké výhody nabízí řezání laserem?

Řezání laserem nabízí mnoho výhod oproti tradičním technikám řezání, jako je děrování nebo řezání noži nebo nůžkami. Některé z hlavních výhod jsou:

 • Vysoká přesnost: Protože laserový paprsek může být zaměřen velmi přesně, je možné řezat velmi složité tvary s vysokou přesností.
 • Žádné opotřebení nástroje: Na rozdíl od tradičních technik řezání nedochází při řezání laserem k žádnému nástroji, který by se opotřeboval nebo potřeboval vyměnit.
 • Žádná deformace materiálu: Protože se laserový paprsek fyzicky nedotýká materiálu, nedochází při řezání laserem k žádné deformaci materiálu, ke které může dojít u jiných technik řezání.
 • Vysoké řezné rychlosti: Laserové řezání je rychlý proces, který umožňuje vysoké řezné rychlosti.

Řezání technických fólií laserem: výzvy

Přestože technické fólie pro řezání laserem mají mnoho výhod, existují také výzvy, které je třeba vzít v úvahu. Některé z těchto výzev jsou:

 • Hustota materiálu: Čím je materiál hustší, tím hůře se řeže laserovým paprskem. Některé materiály proto nemusí být možné řezat laserem.
 • Tloušťka materiálu: Některé typy laserů nemusí být schopny přesně řezat velmi tenké fólie. Je důležité zajistit, aby zvolený typ laseru byl schopen řezat požadovanou tloušťku materiálu.
 • Barva materiálu: Laserové paprsky jsou snadněji absorbovány tmavými materiály než světlými materiály. Výsledkem je, že některé tmavé technické filmy mohou být hůře řezatelné než
  světelné fólie.
 • Povrch materiálu: Pokud je povrch upravené fólie nerovný nebo nerovný, může být obtížnější řezat laserovým paprskem.
 • Znečištění materiálu: Pokud dojde ke znečištění technické fólie, může to ovlivnit proces řezání a vést k nepřesným řezům.
 • Cena: Technické fólie pro řezání laserem mohou být dražší ve srovnání s jinými technikami řezání.

Aplikace laserového řezání v technické fóliin

Laserové řezání se používá u technických fólií v různých aplikacích, včetně:

 • Výroba elektronických součástek: Technické fólie se často používají jako izolační materiál v elektronickém průmyslu. Laserové řezání se používá k řezání přesných tvarů těchto součástí.
 • Lékařská zařízení: Technické fólie se také používají v lékařském průmyslu pro různé aplikace, včetně implantátů a lékařských zařízení. Laserové řezání se zde používá pro přesné řezy pro tyto aplikace.
 • Automobilový průmysl: Technické fólie se také používají v automobilovém průmyslu pro různé aplikace, mimo jiné jako izolační materiál. Laserové řezání se zde používá k řezání přesných tvarů pro tyto aplikace.

Závěr

Řezání technických fólií laserem nabízí mnoho výhod oproti konvenčním technikám řezání. Umožňuje velmi přesné řezy, nedochází k opotřebení nástroje, nedochází k deformaci materiálu a umožňuje vysoké řezné rychlosti. Existují však také problémy, které je třeba vzít v úvahu při použití laseru k řezání technických fólií. Řezání laserem je celkově efektivní a přesná metoda výroby technických fólií používaná v celé řadě průmyslových odvětví.

Sdílet tento příspěvek