Ochrana dat

1. Přehled ochrany dat

Všeobecné

Níže uvádíme jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, se kterými byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů níže.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Údaje shromážděné na tomto webu zpracovává provozovatel webu. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v požadovaném právním upozornění webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Tyto údaje jsou především technické údaje, jako je prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo kdy jste na stránku vstoupili. Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění správného fungování webových stránek. Další údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky používají.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

You always have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients, and the purpose of its collection at no charge. You also have the right to request that it be corrected, blocked, or deleted. You can contact us at any time using the address given in the legal notice if you have further questions about the issue of privacy and data protection. You may also, of course, file a complaint with the competent regulatory authorities.

Analytics and third-party tools

Při návštěvě našich webových stránek mohou být provedeny statistické analýzy vašeho chování při surfování. To se děje především pomocí souborů cookie a analýz. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní, tj. z těchto údajů vás nebudeme moci identifikovat. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. Níže vás budeme informovat o tom, jak v tomto ohledu uplatnit své možnosti.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat my nebo třetí strany, jako je Smartsupp.com, sro, DIČ CZ03668681

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, se kterými byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že data přenášená přes internet (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem porušení zabezpečení. Úplná ochrana vašich dat před přístupem třetích stran není možná.

Upozornění týkající se strany odpovědné za tyto webové stránky

Strana odpovědná za zpracování údajů na tomto webu je:

Dr. Dietrich Müller GmbH
Zeppelin ring 18
26197 Ahlhorn

Telefon: + 49 (0) 44 35 – 97 10 10
E-mail: info@mueller-ahlhorn.com

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat. Stačí neformální e-mail s touto žádostí. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů o ochraně údajů, může dotčená osoba podat stížnost u příslušných regulačních orgánů. Příslušným regulačním orgánem pro záležitosti související s legislativou ochrany údajů je pověřenec pro ochranu údajů německého státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly automaticky doručeny vám nebo třetí straně ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé předání údajů jiné odpovědné straně, bude tak učiněno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám posíláte jako provozovateli stránek. Šifrované připojení poznáte v adresním řádku prohlížeče, když se změní z „http://“ na „https://“ a v adresním řádku prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, blokování, smazání

V souladu se zákonem máte právo na to, abychom vám kdykoli bezplatně poskytli informace o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v našem právním upozornění.

Odpor k propagačním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění webových stránek, pokud jde o zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webu si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že obdrží nevyžádaný reklamní materiál, jako je e-mailový spam.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Soubory cookie

Některé z našich webových stránek používají soubory cookie. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají vytvářet naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webu.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Alternativně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek automaticky přijímal soubory cookie nebo je vždy odmítal, nebo aby soubory cookie automaticky smazal při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Cookies, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (jako je nákupní košík), jsou ukládány podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby zajistil optimalizovanou službu poskytovanou bez technických chyb. Pokud jsou uloženy i jiné soubory cookie (například soubory používané k analýze vašeho chování při surfování), bude s nimi v těchto zásadách ochrany osobních údajů nakládáno samostatně.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme shromažďovat údaje zadané do formuláře, včetně vámi poskytnutých kontaktních údajů, abychom mohli zodpovědět váš dotaz a případné následné dotazy. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Veškeré údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, proto budeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí neformální e-mail s touto žádostí. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány.

Údaje, které poskytnete v kontaktním formuláři, si ponecháme, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo přestane platit účel jejich uchovávání (např. po splnění vaší žádosti). Jakákoli závazná zákonná ustanovení, zejména ta, která se týkají povinných období uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

4. Analýza a reklama

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy. Provozuje ji společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses so-called „cookies“. These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

Google Analytics cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs .

5. Zpravodaj

Údaje zpravodaje

Pokud si přejete dostávat náš newsletter, potřebujeme platnou e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním tohoto newsletteru. Nejsou shromažďovány žádné další údaje nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Veškeré údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, proto budeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 (1) (a) DSGVO. Souhlas s ukládáním vašich údajů a e-mailové adresy i s jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Údaje zpracované před obdržením vaší žádosti mohou být stále legálně zpracovány.

Údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru budou použity k distribuci newsletteru, dokud nezrušíte své předplatné, kdy budou uvedená data vymazána. Údaje, které máme uložené pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají nedotčeny.