Tape & Functional Film Expo v Amsterdamu 28. a 29. února 2024

Tape & Functional Film Expo

Tape & Functional Film Expo v Amsterdamu 28. a 29. února 2024

Tape & Functional Film Expo v Amsterdamu – inovační centrum pro lepicí pásky a funkční fólie

Tape & Functional Film Expo, přední událost svého druhu, se etablovala jako konečný bod setkání celého dodavatelského řetězce pásek a funkčních filmů. Dvoudenní veletrh, který se konal v Amsterdamu ve dnech 28. a 29. února 2024, svedl dohromady výrobce, distributory, nákupčí a různé zúčastněné strany, aby předvedli a prozkoumali nejnovější inovace, technologie a produkty v tomto odvětví.

Dynamické centrum pro průmysl

Expo sloužilo nejen jako veletrh, ale jako dynamické centrum, kde se scházeli nejvlivnější hráči v oboru, aby utvářeli budoucnost technologií a aplikací pro lepicí pásky a funkční fólie.

Proč navštívit veletrh?

Tape & Functional Film Expo nabídlo jedinečnou příležitost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a trendy v oblasti lepicích pásek a funkčních fólií. Návštěvníci si mohli rozšířit své znalosti, spojit se s odborníky z oboru a objevit inovativní řešení. Ať už jako výrobce, prodejce nebo nákupčí – veletrh umožnil navazovat kontakty a inspirovat se v koncentrovaném prostředí.

Různí vystavovatelé a technologie

Návštěvníky čekalo široké spektrum vystavovatelů prezentujících nejnovější technologie, produkty a aplikace. Od inovativních materiálů přes stroje až po řešení pro širokou škálu požadavků – výstava poskytla komplexní pohledy do světa lepicích pásek a funkčních fólií.

Strategická výhoda prostřednictvím participace

Účastníci získali strategickou výhodu v oboru identifikací a přijetím inovativních technologií a řešení. Expo otevřelo příležitost získat vhled do nových vysoce hodnotných specializovaných trhů a získat přístup ke specializovaným produktům a znalostem.

Amsterdam jako ideální místo

Amsterdam jako místo konání Expo byl pečlivě vybrán. Strategická poloha v rámci Evropy a vynikající dostupnost prostřednictvím rozsáhlé sítě mezinárodních přímých letů učinily z Amsterdamu ideální místo pro různorodé a dynamické setkání odborníků z oboru. Světové vybavení města a živá atmosféra vytvořily perfektní kulisu veletrhu a obohatily zážitek pro všechny účastníky.

Celkově vzato Tape & Functional Film Expo v Amsterdamu nejenže představovalo platformu pro výměnu nápadů a technologií, ale také se postavilo jako hnací síla udržitelného růstu, efektivity a dlouhodobého úspěchu ve světě lepicích pásek a funkčních fólií.

Poradní sbor veletrhu Tape & Functional Film Expo

Dr. Michael Müller je odborníkem v oblasti filmové technologie a na veletrhu bude k dispozici jako člen poradního sboru. Díky svým rozsáhlým odborným znalostem a mnohaletým zkušenostem Dr. Müller přispívá k tomu, aby se Expo stalo vynikající platformou pro nejnovější vývoj ve světě lepicích pásek a technologie funkčních fólií.

Dr Dietrich Mueller GmbH

Dr. Dietrich Müller GmbH je zavedeným hráčem v oboru a spolehlivým partnerem pro společnosti, které požadují vysoce kvalitní materiály a řešení pro svou elektrotechniku ​​a další aplikace. Se svými 6 pobočkami společnost obsluhuje zákazníky po celém světě.

Sdílet tento příspěvek