PSU Polysulfonové fólie

PSU Polysulfone Foils

PSU fólie

Polysulfon (zkratka PSU) je amorfní plast, který se jako polysulfon počítá mezi vysokoteplotně odolné vysoce výkonné termoplasty.

PSU je amorfní, průhledný a světle žlutý vysoce výkonný termoplast, podobný PES. Nabízí velmi dobrou radiační odolnost, dobrou chemickou a hydrolytickou odolnost a nízký obsah iontových nečistot. Má o něco nižší teplotní odolnost než PES, ale nabízí nižší absorpci vlhkosti než PES, ačkoli před tepelným tvarováním je stále nutné sušení.

Má špatné únavové vlastnosti a je náchylný k praskání vlivem vnějšího namáhání, ale má dobrou dlouhodobou odolnost proti tepelnému stárnutí. Chemická odolnost je také velmi podobná jako u PES.

Zápalná teplota polysulfonu s vnějším plamenem je 475 °C. Při spalování vzniká především CO2, SO2 a H2O a při nízkém přívodu kyslíku další plyny. Rychlost šíření plamene a vývoj kouře jsou nízké. U stavebních materiálů byl PSU zařazen do třídy stavebních materiálů B2. Kyslíkový index podle ISO 4589 je 32 %. Nevyztužený zdroj byl zařazen do třídy V1 podle UL94, zesílený zdroj o tloušťce 3,2 mm dosáhl V0.

Aplikace PSU fólie

Polysulfon se používá v elektrotechnice, elektronice, automobilovém a strojírenství, pro domácí spotřebiče a v lékařské technice, kde je důležitá vysoká tepelná odolnost při současné průhlednosti. Je však také barvený a/nebo vyztužený až 30% skleněnými vlákny. U skleněných vláken lze dosáhnout modulů pružnosti až 10 000 MPa.

Formy dodání fólie PSU

PSU fólie je dodávána jako řez. Na přání Vám můžeme dodat i individuální rozměry, děrované nebo laserové díly.

0
Materials
0
Machines
0
Production Workers
0
Parts Supplied