Proxecto Roboboost

Robot con pinza de baleiro

Proxecto Roboboost

Automatización de procedementos e procesos

A automatización xeralmente significa o uso de tecnoloxías e procesos para automatizar fluxos de traballo e procesos e para minimizar ou substituír completamente a intervención humana. A través da automatización, as empresas e organizacións poden aforrar tempo e recursos, aumentar a eficiencia e precisión das operacións e mellorar a calidade dos produtos e servizos.
Exemplos de procesos automatizados son a fabricación de produtos por robots na industria, o seguimento e control automático das instalacións de produción, o procesamento de transaccións financeiras mediante programas informáticos, a xeración automática de informes e documentos a partir de bases de datos, etc.
A automatización pode ocorrer en diferentes niveis, desde a simple automatización de tarefas repetitivas ata a automatización total de procesos complexos. En moitos casos, a automatización faise posible mediante o uso de programas de software, intelixencia artificial e aprendizaxe automática.

Uso de robots na industria

Os robots fixéronse indispensables en moitas áreas da industria. Poden asumir unha variedade de tarefas, desde tarefas simples de montaxe ata procesos complexos. Na industria, hai unha variedade de beneficios asociados ao uso de robots. Exemplos para isto son:

Aumento da eficiencia:

Os robots poden traballar continuamente sen cansar nin necesitar un descanso. Isto permítelles traballar de forma máis eficiente que os humanos mentres reducen os custos de produción. Mediante o uso de robots, as empresas tamén poden aumentar a súa produtividade e sacar os seus produtos ao mercado máis rápido.

Calidade mellorada:

Os robots traballan cun alto nivel de precisión e exactitude difícil de igualar para os humanos. Como resultado, a calidade dos produtos fabricados pódese mellorar. Outra vantaxe é a consistente calidade dos produtos fabricados, xa que os robots non cometen erros humanos.

Seguridade:

En moitas industrias, os robots poden realizar tarefas perigosas ou insalubres. Isto reduce o risco de accidentes laborais e lesións para os traballadores. Os robots tamén son unha alternativa segura para os empregados que traballan en ambientes con altas temperaturas ou produtos químicos perigosos.

Flexibilidade:

Os robots pódense adaptar rapidamente aos novos requisitos de produción. Isto significa que as empresas poden reaccionar máis rapidamente ante os requisitos cambiantes do mercado e adaptar a súa produción. A posibilidade de asumir diferentes tarefas nun proceso produtivo tamén aumenta a flexibilidade da produción.
Eficiencia de custos:
Ao automatizar os procesos, as empresas normalmente poden aforrar custos porque se necesitan menos horas de traballo e recursos. Isto permite ás empresas reducir os seus custos de produción e facerse máis competitivas.

Mellora da produtividade:

Un obxectivo fundamental da automatización de procesos é mellorar a produtividade reducindo o traballo manual e automatizando os procesos. Isto permite ás empresas aumentar a eficiencia e reducir o tempo de produción.

Velocidade:

Ao automatizar os procesos, as empresas adoitan reaccionar máis rápido ante as solicitudes ou os cambios, xa que os procesos automatizados adoitan ser máis rápidos que os procesos manuais.

Cumprimento:

A automatización de procesos pode axudar a garantir o cumprimento dos requisitos regulamentarios estandarizando e automatizando os procesos.

Mellora da seguridade:

Os procesos automatizados tamén poden axudar a mellorar a seguridade no lugar de traballo. Ao automatizar tarefas perigosas ou arriscadas, as empresas poden reducir o número de accidentes laborais e mellorar a saúde e a seguridade dos traballadores.

Flexibilidade e escalabilidade:

Os procesos automatizados adoitan ser máis flexibles e escalables que os procesos manuais.

Calidade dos datos:

A automatización dos procesos tamén pode mellorar a calidade e a coherencia dos datos xa que se reduce o erro humano e os datos pódense validar e comprobar automaticamente.

Proxecto Roboboost

Co proxecto Roboboost, o Dr. Dietrich Müller GmbH a súa actuación. Ao integrar a robótica e a intelixencia artificial en varios procesos, amplíase aínda máis o rendemento da empresa. A clasificación e o relevo de pezas estampadas optimízase mediante o uso de IA, robots multieixes e cámaras. Ademais, o corte con láser está automatizado, de xeito que os pasos de traballo "carga", "desencadenamento do corte con láser", "eliminación da peza rematada", "limpeza do taboleiro" e "recarga" se realizan de forma totalmente autónoma.

Robot con pinza de baleiroCreación de etiquetas para as partes boas e malasProcesamento da intelixencia artificialRecoñecemento de imaxes adestrado
Robot con pinza de baleiroCreación de etiquetas para as partes boas e malasPreprocesamentoRecoñecemento de imaxes adestrado

Comparte este post